Thông báo kiểm tra số tài khoản chuyển khoản HB CNTN và TCXH HK2/13-14; KKHT HK1/13-14

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

             TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN             

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng  6  năm 2014

 THÔNG BÁO

   Nhà trường tiến hành chuyển học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 NH 2013-2014, học bổng lớp Cử nhân tài năng và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2013-2014 vào tài khoản của sinh viên (danh sách đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra và bổ sung số tài khoản theo chi tiết sau:

- Tên chủ tài khoản  (tên sinh viên)

- Số tài khoản

- Tên Ngân hàng

- Chi nhánh ngân hàng  (nơi sinh viên mở tài khoản)

Thời gian: từ ngày 23/6/2014 đến hết ngày 27/6/2014.

Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo.

 

                                                                                                                                            Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Bước 1: Kiểm tra tên trong danh sách học bổng theo đúng loại học bổng
Kiểm tra thông tin chuyển khoản đã có sẵn

Danh sách Học bổng CNTN File đính kèm
Danh sách Học bổng KKHT File đính kèm
Danh sách Học bổng TCXH File đính kèm

Bước 2: Những sinh viên chưa có thông tin chuyển khoản, hoặc thông tin
chuyển khoản chưa đúng, cần điều chỉnh thì thực hiện việc cung cấp thông tin
tài khoản trực tuyến theo: 

Cung cấp thông tin tài khoản Học bổng CNTN
Cung cấp thông tin tài khoản Học bổng KKHT
Cung cấp thông tin tài khoản Học bổng TCXH

Bạch Mai Trang Hạnh - 2315 ngày

Kính chào Thầy/Cô,
Khi đọc được thông báo về việc cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận học bổng KKHT, em phát hiện ra mình đã để trễ hạn bổ sung thông tin mất 1 ngày.
Tuy nhiên, trước đó em có đến phòng Kê Hoạch - Tài Chính CS ĐTH để hỏi về việc cung cấp thông tin tài khoản, nhưng Cô kế toán nói là phải đến tháng 7 mới  là dịp bổ sung thông tin.
Bây giờ em muốn bổ sung thông tin tài khoản để nhận học bổng.
Vậy giờ em cần làm những thủ tục gì ạ?
Rất mong Thầy/Cô giải đáp giúp em.
Em xin cảm ơn Thầy/Cô ạ.

Trân trọng.

Chào Trang Hạnh Vui lòng liên hệ về phòng KHTC số điện thoại: 38293828 số nội bộ 115 gặp cô Vân để hỏi chi tiết hơn Trân trọng

1
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.