Thông báo về việc xét học bổng danh sách và điểm chuẩn dự kiến HK1/13-14 SV hệ chính quy

THÔNG BÁO

V/v Xét HB KKHT học kỳ I năm học 2013 – 2014 cho sinh viên

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của HK 1 của sinh viên năm học 2013-2014, Phòng CTSV thông báo điểm chuẩn dự kiến xét học bổng KKHT của sinh viên khóa 2009, 2010, 2011 2012 và 2013 như sau:

STT

KHOA/BỘ MÔN

ĐIỂM CHUẨN

STT

KHOA/BỘ MÔN

ĐIỂM CHUẨN

1.

Văn học

8.06

15.

Tâm lý học

8.33

2.

Ngôn ngữ

8.42

16.

Đô thị học & QLĐT

8.07

3.

Báo chí và Truyền thông

8.0

17.

Ngữ văn Anh

8.0

4.

Lịch sử

8.21

18.

Ngữ văn Nga

8.0

5.

Nhân học

7.83

19.

Ngữ văn Pháp

7.67

6.

Triết học

8.01

20.

Ngữ văn  Trung Quốc

7.47

7.

Địa lý

8.20

21.

Ngữ văn Đức

8.03

8.

Xã hội học

7.95

22.

Quan hệ quốc tế

8.19

9.

Thư viện - Thông tin học

8.71

23.

Việt Nam học

//

10.

Đông phương học

8.06

24.

Hàn Quốc học

7.63

11.

Giáo dục

7.40

25.

Nhật Bản học

8.47

12.

Lưu trữ & QTVP

8.30

26.

Ngữ văn Tây Ban Nha

8.37

13.

Văn hóa học

8.26

27.

Du lịch

8.18

14.

Công tác xã hội

7.54

28.

Ngữ văn Ý

7.94

(Danh sách chi tiết)
Mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến học bổng khuyến khích học tập sinh viên vui lòng liên hệ  Phòng CTSVPhòng Đào tạo (kết quả học tập) từ ngày 08/4 đến ngày 18/4/2014. Thắc mắc, khiếu nại sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.