Thông báo thu học phí HK2 NH2017-2018 đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                                                        Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v thu học phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung)

 

Nhà trường tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018, Giáo dục quốc phòng khóa 2017 (740.000 đồng) đối với sinh viên hệ chính qui theo lịch như sau:

*Cơ sở Linh Trung-Thủ Đức: thứ ba ngày 10/4/2018 đến thứ năm ngày 12/4/2018 tại hội trường nhà C.

*Cơ sở Đinh Tiên Hoàng: thứ ba ngày 17/4/2018 và thứ tư ngày 18/4/2018 tại hội trường nhà D.

Thời gian :  buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ và buổi chiều từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ

Sinh viên đem theo phiếu Kết quả đăng ký môn học để đóng học phí. Riêng khóa 2017 sẽ nộp phiếu Kết quả đăng ký môn học của học kỳ 1 và học kỳ 2.

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên nào chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách dự thi.                                                               

  Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.