Thông báo thu học phí đối với sinh viên hệ VB2, VLVH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 2 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v thu học phí đối với sinh viên hệ VB2, VLVH)

Nhà trường tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016 đối với sinh viên các ngành K2014 hệ VB2, VLVH và ngành BC, HQ K2013 hệ VB2 vào ngày thứ ba (08/03/2016) tại phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng B004).
Thời gian :  Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ 
Buổi chiều từ 14:00 giờ đến 19:00 giờ
Sinh viên đăng ký và xem phiếu Kết quả đăng ký môn học tại trang web của phòng Đào tạo để biết số tín chỉ và số tiền thu học phí. 
Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên nào không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.