Thông báo nộp học phí qua tài khoản ngân hàng đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
(V/v nộp học phí qua tài khoản ngân hàng đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung)

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ Chính quy tập trung chưa đóng học phí, sinh viên nộp học phí qua tài khỏan ngân hàng bắt đầu từ 14/12/2015 đến 25/12/2015. Đề nghị sinh viên đóng đúng số tiền trên phiếu Kết quả đăng ký môn học, sinh viên thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Sinh viên nhận phiếu Kết quả đăng ký môn học tại Văn phòng khoa .
Bước 2: Sinh viên nộp học phí vào tài khoản của trường tại Ngân hàng Agribank theo chi tiết sau:
Tên tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Số tài khoản: 1700201191040
Tại ngân hàng: Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam)
Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh
Nội dung: MSSV, họ tên, học kỳ, năm học
(Vd: 1456070001, Nguyen Van A, HK1/15-16)

Bước 3: Sau khi nộp học phí sinh viên lên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính (B004, địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1) để nhận biên lai.
Thời gian: Vào ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 05/01/2016.
Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Chỉ những sinh viên đã hoàn tất việc đóng học phí mới được đưa vào danh sách dự thi, kiểm tra, xét tốt nghiệp.

Phòng Kế hoạch – Tài chính


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.