Thông báo thu học đợt 2 phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v thu học phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung)


Nhà trường tiến hành thu đợt 2 học phí học kỳ 2 năm học 2015-2016, học kỳ hè, Giáo dục quốc phòng khóa 2015 đối với sinh viên hệ chính qui vào Thứ ba (10/5/2016) và thứ tư (11/5/2016) tại Hội trường D cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Q1, Tp.HCM.

Thời gian :  Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ 

Buổi chiều từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ
Sinh viên đem theo phiếu Kết quả đăng ký môn học để đóng học phí. Đối với sinh viên khóa 2015 nộp phiếu Kết quả đăng ký môn học của học kỳ 1 và học kỳ 2.
Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên nào không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chínhGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.