Thông báo thu học phí HK2 NH2017-2018 đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung (đợt 2)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                                                        Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v nộp học phí đối với sinh viên hệ Chính qui tập trung)

 

Qua đợt thu học phí Học kỳ 2 NH2017-2018 từ ngày 10/4/2018 đến ngày 12/4/2018 và từ ngày 17/4/2018 đến ngày 18/4/2018, đến nay còn một số sinh viên chưa đóng học phí, Nhà trường sẽ thu học phí đợt 2 vào hai ngày 08 và 09 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường nhà D, cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

Đề nghi sinh viên thực hiện đúng theo thông báo này

Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Chỉ những sinh viên đã hoàn tất việc đóng học phí mới được đưa vào danh sách dự thi, xét tốt nghiệp
    
                                                           

  Phòng Kế hoạch – Tài chính

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.