Thông báo thu học phí đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
(V/v thu học phí đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh)

Nhà trường tiến hành thu học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 và trả nợ học kỳ củ đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh tại Phòng Kế hoạch - Tài chính (B.004) số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM từ ngày 11 đến 15/5/2015.
Thời gian :  Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ 
Buổi chiều từ 13:30 giờ đến 16:30 giờ
Đề nghị học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện đúng theo thông báo. 

Phòng Kế hoạch – Tài chínhGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.