Lịch thu học phí đối với sinh viên hệ VB2, VLVH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐHKH XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v thu học phí đối với sinh viên hệ VB2, VLVH)


Ngoài các đợt thu học phí ngoài giờ theo thông báo cụ thể, Nhà trường tiến hành thu học phí hàng tuần cho các sinh viên chưa nộp học phí hệ Văn bằng 2, hệ Vừa làm vừa học kể từ Khóa 2014 như sau:
-Thời gian : Thứ sáu hàng tuần

  Buổi sáng từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ 
Buổi chiều từ 14:00 giờ đến 16:00 giờ
- Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính (B.004)
Việc đóng học phí là nghĩa vụ của sinh viên. Đề nghị sinh viên thực hiện đúng theo thông báo. Sinh viên nào không đóng học phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.