Thông báo cung cấp tài khoản chuyển khoản học bổng ngày 7/10/2015

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN             

                                                                          Tp. Hồ Chí Minh, ngày  7  tháng  10 năm 2015


                                         THÔNG BÁO

   

  Nhà trường tiến hành chuyển học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 NH 2014-2015, trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2014-2015 vào tài khoản của sinh viên (danh sách đính kèm). Đề nghị sinh viên kiểm tra và bổ sung số tài khoản theo hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Thời gian: từ ngày 7/10/2015 đến hết ngày 16/10/2015.

Sau thời gian trên nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng từ ngày 22 đến ngày 26/10/2015
Để việc chuyển khoản học bổng không bị chậm trễ, đề nghị sinh viên chỉ cung cấp tài khoản mở tại Ngân hàng BIDV (Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam).

  Đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng thông báo.

 

                                                                                                                                            Phòng Kế hoạch-Tài chính 

Bước 1: Kiểm tra tên trong danh sách học bổng theo đúng loại học bổng
theo đúng học kỳ và năm học được nhận (kể cả những SV sai tài khoản)

Bước 2: Sau đó thực hiện việc cung cấp thông tin tài khoản trực tuyến theo:

Danh sách bổ sung tài khoản Xem danh sách => Cung cấp tài khoản

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.