• Thông tin liên hệ - Phòng Kế Hoạch Tài Chính    Phòng Kế hoạch - Tài chính
    Địa chỉ: Phòng B.004 số 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM
    Số điện thoại: (08) 3. 829 38 28 Ext: 115
    Website: http://khtc.hcmussh.edu.vn

    Mọi thông tin hỏi đáp, góp ý vui lòng liên hệ tại đây: